Menu Close

Programos

UTA – ugdymo turinio atnaujinimas 
Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai. Todėl daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.
 2022 m. rugsėjo 1 d. startavo atnaujinta ir patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa: Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Įgyvendinamos programos:

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa Vaikystės pieva“ 2020 m.
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ 2019-2023 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos karuselė“

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.
Tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamos programos:

Skip to content