Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, centralizuotai.

Grupės komplektuojamos rugsėjo ir gegužės mėnesiais.

1. Renkantis ikimokyklinę įstaigą ar jau pasirinkus, apsilankykite lopšelyje-darželyje, susipažinkite su teikiamomis paslaugomis, būsima grupe, auklėtojomis, pasikalbėkite jums aktualiais klausimais, pateikite siūlymų.
2. Pasirūpinkite vaiko sveikata, sveikatos dokumentais ir gydytojų rekomendacijomis.
3. Prieš pradėdami leisti vaiką, pasirašykite sutartį su ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Nuo 2022-09-01 vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis 2021-2022 m. m., kai jiems buvo 5 metai, gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus.

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų per mokslo metus.

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, ugdomi logopedinėje grupėje (turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų), kiti – integruojami į bendrojo ugdymo grupes.

Skaitykite čia:
Centralizuotas vaikų priemimas

Skip to content