Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, centralizuotai.

Grupės komplektuojamos rugsėjo ir gegužės mėnesiais.

1. Renkantis ikimokyklinę įstaigą ar jau pasirinkus, apsilankykite lopšelyje-darželyje, susipažinkite su teikiamomis paslaugomis, būsima grupe, auklėtojomis, pasikalbėkite jums aktualiais klausimais, pateikite siūlymų.
2. Pasirūpinkite vaiko sveikata, sveikatos dokumentais ir gydytojų rekomendacijomis.
3. Prieš pradėdami leisti vaiką, pasirašykite sutartį su ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė 5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus, t. y. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų per mokslo metus.

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, ugdomi logopedinėje grupėje (turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų), kiti – integruojami į bendrojo pobūdžio grupes.

Skaitykite čia:
Centralizuotas vaikų priemimas