INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, centralizuotai.

Grupės komplektuojamos rugsėjo ir gegužės mėnesiais.

1. Renkantis ikimokyklinę įstaigą ar jau pasirinkus, apsilankykite lopšelyje-darželyje, susipažinkite su teikiamomis paslaugomis, būsima grupe, auklėtojomis, pasikalbėkite jums aktualiais klausimais, pateikite siūlymų.

2. Pasirūpinkite vaiko sveikata, sveikatos dokumentais ir gydytojų rekomendacijomis.

3. Prieš pradėdami leisti vaiką, tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

4. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

5. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

6. Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

7. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

Skaitykite čia:

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas