Menu Close

Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“
direktoriaus 2021 m. gruodžio 27  d.
įsakymu Nr. V1-109

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ VALDYMO STRUKTŪRA

Skip to content