Menu Close

Laisvos darbo vietos

Šilutės lopšeliui-darželiui „Žibutė“ nuo 2023 m. spalio 2 d. reikalingas psichologas.

Pareigybės apimtis – 0,5 etato, darbo krūvis – 18 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A1.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5) gyvenimo aprašymą;

6) galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami el. paštu direktorius@silutezibute.lt

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu.

 

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ tinklalapyje.

 

 

Direktorė

Indrė Sprainė

 

 

Skip to content