Menu Close

Visuomenės sveikatos specialistas

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ Visuomenės sveikatos  specialistas:

konsultuoja   bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas;
analizuoja duomenis apie vaikų sveikatą;
padeda įstaigai įgyvendinti asmens sveikatos specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį;
vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams;
teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;
esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną;
vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones;
informuoja lopšelio-darželio vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

Visuomenės sveikatos specialistė Rima Lomsargienė, el. p. rima.lomsargiene@silutessveikata.lt, Tel. Nr. 370 659 00729

Darbo laikas:

Pirmadienį : 8.00-12.00, 12.30-16.15
Trečiadienį: 13.00-16.30
Ketvirtadienį: 8.00-12.00, 12.30-16.15

2024 m. planas

2023 m. planai:
2023 metų veiklos planas
01 mėn. planas
02 mėn. planas
03 mėn. planas
04 mėn. planas
05 mėn. planas
06 mėn. planas
09 mėn. planas
10 mėn. planas

2022 m. planai:
2022 metų veiklos planas
09 mėn. planas
10 mėn. planas
11 mėn. planas
12 mėn. planas

2021 m. planai:
2021 metų  veiklos planas
01 mėn. planas
02 mėn. planas
03 mėn. planas

Skip to content