Menu Close

Visuomenės sveikatos specialistas

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

konsultuoja   bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas;
analizuoja duomenis apie vaikų sveikatą;
padeda įstaigai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį;
vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;
esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną;
vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones;
informuoja lopšelio-darželio vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Lomsargienė, el. p. rima.lomsargiene@silutessveikata.lt, Tel. Nr. 370 659 00729

Darbo laikas:

Pirmadienį : 8.00-12.00, 12.30-16.15
Trečiadienį: 13.00-16.30
Ketvirtadienį: 8.00-12.00, 12.30-16.15

2023 m. planai:
2023 metų veiklos planas
01 mėn. planas
02 mėn. planas
03 mėn. planas
04 mėn. planas
05 mėn. planas

2022 m. planai:
2022 metų veiklos planas
09 mėn. planas
10 mėn. planas
11 mėn. planas
12 mėn. planas

2021 m. planai:
2021 metų  veiklos planas
01 mėn. planas
02 mėn. planas
03 mėn. planas

Skip to content