Menu Close

Darbuotojai

EIL.
NR.
PEDAGOGAI
PAREIGOS
IŠSILAVINIMAS
1.
Raimonda Jaruškevičienė
direktorė aukštasis universitetinis
2.
Jurgita Vingienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui aukštasis universitetinis
3.
Lidija Balsienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
4.
Evelina Bieliauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
5.
Aušra Budrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
6.
Rima Budvytienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis
7.
Veda Čekinskė psichologė aukštasis universitetinis
8.
Gintara Jablonskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
9.
Inga Jurkšaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
10.
Laura Kazlauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
11.
Rita Kniukštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
12.
Rima Kondrotaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
13.
Arnesta Kuizinienė socialinė pedagogė aukštasis
14.
Svajonė Maciukevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
15.
Violeta Mažonaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis
16.
Rasa Milašauskienė specialioji pedagogė/logopedė aukštasis universitetinis
17. Rita Milašiūtė judesio korekcijos specialistė aukštasis universitetinis
18. Inga Mockienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
19.
Jolita Nedzinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
20.
Rita Orienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
21.
Birutė Palekienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis
22.
Vitalija Stankaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis
23.
Milda Šimkūnė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
24.
Zita Šernienė logopedė aukštasis universitetinis
25.
Lina Vaičionienė meninio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
26.
Simona Vaitkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
27.
Simona Vasiliauskė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis
28.
Žana Golubovskaja ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi Klaipėdos VK
29. Gita Anukaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi Klaipėdos VK
EIL.
NR.
MOKYTOJO PADĖJĖJAI PAREIGOS IŠSILAVINIMAS
1. Aušra Jankienė mokytojo padėjėja vidurinis
2. Renata Jonušienė mokytojo padėjėja vidurinis, Klaipėdos VK I kursas
3. Vilija Jurgšat mokytojo padėjėja Šilutės jaunimo ir suaug. mok. centras
4. Reda Šilingienė mokytojo padėjėja vidurinis

EIL.
NR.
ADMINISTRACIJA
PAREIGOS
1.
Jaruškevičienė Raimonda
direktorė
2.
Vingienė Jurgita direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.
Vinčienė            Irena vyriausioji buhalterė
4.
Jakutienė          Lina
ūkvedė
5.
Šveikauskienė  Rūta
raštvedė

Eil.
Nr.
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
1.
Greičienė            Dana
2.
Bagdonienė        Violeta
3.
Bendžiuvienė     Danutė
4.
Budrikienė         Irina
5.
Ežerskė              Gintarė
6.
Januškė              Laura
7.
Jurgšat               Vilija
8.
Kantautienė      Regina Genė
9.
Krakys                Izidorius
10.
Lencienė            Angelė
11.
Liaudanskienė  Svetlana
12.
Miklovienė        Monika
13.
Pangonienė       Daiva
14.
Ratkevičienė     Virginija
15.
Rimkienė           Vitalija
16.
Rupainienė        Nijolė
17.
Stanišauskienė  Vaida
18.
Urbonienė          Valentina
19.
Vaitkienė            Rima
20.
Venckienė          Regina

 

Skip to content