Užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose pakeitimas 2015-01-01.