Menu Close

Tėvų mokesčiai

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu pasikeitė mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 12 punktas.  Skaityti čia Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T1-487

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu pasikeitė mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 7.3 punktas. Skaityti čia Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T1-295

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymo tvarkos aprašas