Menu Close

Tėvų mokesčiai

Užmokesčio už vaikų išlaikymą ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu pasikeitė mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.  Skaityti čia Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas T1-1174

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu pasikeitė mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 7.3 punktas. Skaityti čia Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T1-295

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymo tvarkos aprašas

Skip to content