Menu Close

Sveikatos stiprinimas

Žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje, mamos meilėje ir šilumoje

Pirmieji septyneri metai, nuo gimimo iki septynerių, yra labai svarbūs tolimesniam vaiko gyvenimui. Tuo laikotarpiu vaikas vystosi, auga, formuojasi visi organai.  Vaikui patinka fizinis aktyvumas, žaidimai gryname ore. Ryšio mezgimas su gamta –  pamokos, skatinančios vaiką dėmesingai žvelgti į jį supantį pasaulį. Vaikas smalsus, turi noro uostyti gėles, „ganyti“ vabaliukus, debesis, stebėti skirtingus dalykus ir žmones, esančius jo aplinkoje. Didesniąją laiko dalį vaikas praleidžia ikimokyklinėje įstaigoje. Lopšelio-darželio bendruomenė siekia bendro tikslo – auginti  sveiką ir laimingą vaiką. Pirmasis ugdymo uždavinys – saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą.  Sveikata – didžiausias turtas ir gyvenimo džiaugsmas.

Lopšelis-darželis „Žibutė“ 2000 m. įsijungė į Respublikinę ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“, 2001 m. į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir vykdo tęstines Sveikatos stiprinimo programas.
Sveikatos stiprinimo programos tikslas – ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas, tenkinti vaikų judėjimo poreikius, palaikyti fizinį aktyvumą. Lopšelyje-darželyje  vykdomi įvairūs sveikatą stiprinantys projektai, renginiai, organizuojamos sveikatingumo savaitės, žygiai.

Sveikatos stiprinimo programa 2019-2023 m. m.
Sveikatos stiprinimo programa 2014 – 2018 m. m.

Skip to content