Menu Close

Komisijos, tarybos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO  TARYBA

Inga Mockienė –  priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Rima Budvytienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Lina Jakutienė – ūkvedė;
Daiva Pangonienė – maitinimo organizatorė;
Vaida Stanišauskienė – auklėtojo padėjėja;
Violeta Katauskienė – tėvų atstovė;
Monika Jucienė – tėvų atstovė;
Jurgita Radžiuvienė – tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

DARBO TARYBA
Svajonė Maciukevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vaida Stanišauskienė – auklėtojo padėjėja.

Darbo tarybos sudarymo aprasas
Darbo tarybos veiklos reglamentas

MOKYTOJŲ TARYBA
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Aušra Budrevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).

METODINĖ GRUPĖ
Rita Orienė – meninio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Jurgita Vingienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja (pirmininko pavaduotoja);
Gita Anukaitė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Evelina Bieliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Inga Jurkšaitienė – logopedinės grupės, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  ;
Arnesta Kuizinienė – socialinė pedagogė;
Rasa Milašauskienė – specialioji pedagogė;
Zita Šernienė – logopedė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Indrė Sprainė  – direktorė (pirmininkė);
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos specialistė metodininkė;
Jovita Jankauskienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Zita Šernienė – logopedė metodininkė;
Inga Jurkšaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė) ;
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Milda Šimkūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Vingienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content