Menu Close

Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO  TARYBA

Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Arnesta Kuizinienė – socialinė pedagogė;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos specialistė;
Daiva Pangonienė – maitinimo organizatorė;
Danutė Bendžiuvienė – auklėtojo padėjėja;
Regina Venckienė – auklėtojo padėjėja;
Monika Jucienė – tėvų atstovė;
Jurgita Radžiuvienė – tėvų atstovė;
Viktorija Jakštaitė – tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

DARBO TARYBA
Svajonė Maciukevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vaida Stanišauskienė – auklėtojo padėjėja.

Darbo tarybos sudarymo aprasas
Darbo tarybos veiklos reglamentas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Jurgita Vingienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja (pirmininko pavaduotoja);
Inga Jurkšaitienė – logopedinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Arnesta Kuizinienė – socialinė pedagogė;
Rasa Milašauskienė – specialioji pedagogė;
Zita Šernienė – logopedė;
Veda Čekinskė – psichologė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Indrė Sprainė   – direktorė (pirmininkė);
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rita Milašiūtė  – judesio korekcijos specialistė metodininkė;
– Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Zita Šernienė   – logopedė metodininkė;
Inga Jurkšaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė) ;
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vitalija Stankaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Vingienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content