Menu Close

Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO  TARYBA (informacija rengiama)

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

DARBO TARYBA
Svajonė Maciukevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vaida Stanišauskienė – auklėtojo padėjėja.

Darbo tarybos sudarymo aprasas
Darbo tarybos veiklos reglamentas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja (pirmininko pavaduotoja);
Inga Jurkšaitienė – logopedinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Arnesta Kuizinienė – socialinė pedagogė;
Rasa Milašauskienė – specialioji pedagogė;
Zita Šernienė – logopedė;
Veda Čekinskė – psichologė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Raimonda Jaruškevičienė – direktorė (pirmininkė);
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos specialistė metodininkė;
Jurgita Vingienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Zita Šernienė – logopedė metodininkė;
Inga Jurkšaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė) ;
Inga Mockienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Simona Vaitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Vitalija Stankaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content