Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 2005“.

2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2021 m. veiklos kokybes įsivertinimo ataskaita
2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Skip to content