Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

   Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika”, 2021.

2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2021 m. veiklos kokybes įsivertinimo ataskaita
2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

   Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika”, 2005.

Skip to content