Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

   Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika”, 2021

2023 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2022 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2021 m. įstaigos veiklos kokybes įsivertinimo ataskaita
2020 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2019 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2018 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2017 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

   Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika”, 2005.

Skip to content