Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija
Higienos Norma 75: 2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“