Teikiame švietimo pagalbos specialistų – logopedo, socialinio pegagogo, judesio korekcijos mokytojo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugas.