Teikiame švietimo pagalbos specialistų – logopedo, socialinio pegagogo, specialiojo pedagogo,psichologo,  judesio korekcijos mokytojo paslaugas.

Logopedas

Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto, elgesio/emocijų, kompleksinių sutrikimų, ugdymosi sunkumų, plėtoja pažinimo kompetenciją individualių ir grupinių veiklų metu.

Psichologas – teikia psichologinę pagalbą vaikams, turintiems asmenybės, emocinių, elgesio,  bendravimo problemų bei kitų sunkumų, rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu,  stebi vaiko elgesį įstaigoje, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko  raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais,  teikia  rekomendacijas tėvams ir mokytojams.