Visais klausimais, kuriuos spręsti yra pavesta Vaiko gerovės komisijai, galite kreiptis elektroniniu paštu janina.dumkina@gmail.com

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas