Visais klausimais, kuriuos spręsti yra pavesta Vaiko gerovės komisijai, galite kreiptis elektroniniu paštu pavaduotoja@silutezibute.lt

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba sukūrė keletą socialinių reklamų apie smurto prieš vaiką požymius.

Psichologinis smurtas:

Nepriežiūra:

Fizinis smurtas: