Visais klausimais, kuriuos spręsti yra pavesta Vaiko gerovės komisijai, galite kreiptis elektroniniu paštu pavaduotoja@silutezibute.lt

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas