Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-1575, Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ XI priešmokyklinėje grupėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas (mokymo procesas organizuojamas  nuotoliniu būdu).
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numastytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.