VIZIJA

Visiems vaikams draugiška, atvira, emociškai saugi, kūrybinga, moderni, skleidžianti Valdorfo ugdymo filosofiją ir idėjas, ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

 

MISIJA

Atsakingai ugdyti sveiką, laisvą, atsakingą, kūrybišką asmenybę. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas ir tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius. Sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą.