Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 2005“.

2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita