Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 2005“.

2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita