Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšelis-darželis  pagal ikimokyklinio ugdymo programą, t. y.  pagal lopšelio – darželio pedagogų sukurtą programą „Vaikystės pieva“. Derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (si) būdų.

Ikimokyklinio ugdymo turinys, metodai, priemonės  padeda įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų vaikui reikalingų kompetencijų (socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės) ugdymą. Ugdymo turinys dėstomas pagal kompetencijas.

Ugdymo metodai bei pagrindinės ugdymo priemonės tarnauja planuojamam ugdymo turiniui įgyvendinti.