Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdome pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės pieva“. Derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (si) būdų.

Ikimokyklinio ugdymo turinys, metodai, priemonės  padeda įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų vaikui reikalingų kompetencijų (socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės) ugdymą. Ugdymo turinys dėstomas pagal kompetencijas.

Ugdymo metodai bei pagrindinės ugdymo priemonės tarnauja planuojamam ugdymo turiniui įgyvendinti.