Strateginis veiklos planas 2021 – 2023 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2020-2022 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2019-2021 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2018-2020 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

Metinis veiklos planas 2021 m.
Metinis veiklos planas 2020 m.

Metinis veiklos planas 2019 m.
Metinis veiklos planas 2018 m.
Metinis veiklos planas 2017 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2021 m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2020 m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2019-2020 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2018-2019 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros  planas 2017-2018 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2016-2017 m. m.

Ataskaitos

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita
Vadovo 2017 metų veiklos ataskaita