Strateginis veiklos planas 2020-2022 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2019-2021 m.


Strateginis veiklos planas 2018-2020 m.
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos suvestinė

Strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

Metinis veiklos planas 2020 m.
Metinis veiklos planas 2019 m.
Metinis veiklos planas 2018 m.
Metinis veiklos planas 2017 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2019-2020 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2018-2019 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros  planas 2017-2018 m. m.
Visuomenės sveikatos priežiūros planas 2016-2017 m. m.

Ataskaitos

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita
Vadovo 2017 metų veiklos ataskaita