Menu Close

Vykdome projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“

2022 m. balandžio 22 d. lopšelio-darželio „Žibutė“ švietimo pagalbos specialistai – logopedė Zita Šernienė ir judesio korekcijos specialistė Rita Milašiūtė dalyvavo prevencinio ilgalaikio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas: kalbą žaidžiame drauge“ tarptautinėje konferencijoje ,,Kalbos grožis vaiko gyvenime ir visuminiame ugdyme”. Konferencijos metu buvo dalintasi kolegialiąja patirtimi, pristatytas projekto tęsinys su naujomis projekto gairėmis. Nutarta ilgalaikį tarptautinį prevencinį projektą tęsti toliau su nauja prevencine įdėja, tematika, nauja galimybe, refleksija, nepamirštant pagrindinių projekto gairių: ,,Vaiko kelias su pasaka į gražią kalbą”. Pasakos – tai galimybė kalbos sutrikimų prevencijai.
Vyko projekto aplankalų, stendinių pranešimų ir metodinių priemonių paroda. Mūsų švietimo pagalbos specialistai pristatė stendinį pranešimą „Žaismingas judesys ir kalba“.