Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai),

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, karantino laikotarpį pratęsia iki 2020 m. balandžio 13 d.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,   Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ ugdymo procesą šiuo laikotarpiu vykdys nuotoliniu būdu uždarose ,,Facebook” grupėse .
Mokytojai informaciją teiks telefonu, elektroniniu paštu ir kt.

Patarimai mokytojams ir tėvams

LRT siūlo vaikams