Menu Close

Sveikiname lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenę!

Sveikiname visus buvusius, esamus ir būsimus ugdytinius ir jų šeimas, darbuotojus su 46-uoju Lopšelio-darželio „Žibutė“ gimtadieniu.
Dėkojame auksaspalviui rudeniui, kiekvienais metais, šia proga dovanojančiam savo gėrybes: dovanas sveikatai, spalvas,  galimybes grožėtis, džiaugtis, pramogauti.

Administracija

Lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų mintys, linkėjimai:

  • Su Gimtadieniu ! Santarvės, sveikatos, vienybės, kūrybiškumo, pozityvumo, kantrybės, inovacijų, meilės, teisingumo, kolegialumo, tikėjimo.
  • Valio, valio, valio! Su gimtadieniu, darželi ir visi tie, kas triūsia jame… Linkiu išlikti tokiu jaukiu ir mielu kaip dabar. O mums visoms – kuo daugiau džiugių, lengvų dienų.
  • Vidinės šviesos ir džiaugsmo kiekvieną akimirką!
  • Kad mūsų įstaigoje svarbiausiomis vertybėmis būtų profesionalumas, žmogiškas orumas, pagarba, pilietiškumas, santarvė. Kad visad turėtume darbą ir kad tai būtų pastebėta ir įvertinta. Linkiu visoms kolegėms ir sau neblėstančio pažinimo džiaugsmo, vienybės, siekiant gražių darbo rezultatų ir sveikatos. Su Gimtadieniu, Darželi!
  • Sveikatos, vaikų ir pozityvumo!
  • Linkiu visoms kolegėms neišsenkančios kantrybės, energijos,šypsenų, optimizmo ir sveikatos! Tėvams – pasitikėjimo ir bendrystės. Darželiui – ilgų gyvavimo metų.
  • Linkėčiau dar daugiau draugiškumo, viena kitos palaikymo ir geros nuotaikos kiekvieną dieną.
  • Sveikinu Darželį su gimimo diena! Linkiu sveikatos, meilės, optimizmo dirbti ir ugdyti jaunąją kartą. Ačiū, Darželi, kad esi, kad kiekvieną rytą mus darban kvieti.
  • Sveikinu visą bendruomenę 46 gimtadienio proga!!! Linkiu draugiškumo, nuoširdumo, meilės, laimės, sveikatos ir visko kas gražu! Ačiū darbuotojams, kad mane priėmėt į savo gretas, į savo kolektyvą. Šiuo sunkiu mano gyvenimo etapu,  tai daug reiškia. Būkite visi sveiki, nesirkite. Manau, jau greitai grįšiu į savo darbo vietą….