Lopšelio-darželio vaikai ir mokytojai dalyvauja Sveikatiados grūdinių kultūrų iššūkyje.