ĮSTAIGOS  TARYBA

Asta Ulevičienė – mama (pirmininkė)
Izidorius Katauskas – tėvas;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja;
Simona Vasiliauskienė – mama.

 

DARBO TARYBA

Viktorija Jakštaitė – socialinė pedagogė (pirmininkė);
Svajonė Maciukevičienė – auklėtoja (sekretorė);
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Darbo tarybos sudarymo aprasas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Janina Dumkina – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
Rūta Paplauskaitė – logopedė (pirmininko pavaduotoja);
Inga Jurkšaitienė – logopedinės grupės auklėtoja (sekretorė);
Judita Šetikienė – logopedinės grupės auklėtoja;
Viktorija Jakštaitė – socialinė pedagogė;
Zita Šernienė – logopedė;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Raimonda Jaruškevičienė – direktorė (pirmininkė);
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja;
Judita Šetikienė – auklėtoja  (sekretorė);
Nijolė Petkevičienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Zita Šernienė – logopedė;
Lina Vaičionienė – meninio ugdymo mokytoja.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė (pirmininkė) ;
Janina Dumkina – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė);
Laura Kazlauskaitė – auklėtoja (sekretorė)
Rūta Paplauskaitė – logopedė.