Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS  TARYBA

Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Danutė Bendžiuvienė – auklėtojo padėjėja (sekretorė);
Judita Šetikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irena Vinčienė – buhalterė;
Izidorius Katauskas – tėvas;

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

 

DARBO TARYBA
Svajonė Maciukevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė);
Inga Mockienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vaida Stanišauskienė – auklėtojo padėjėja.

Darbo tarybos sudarymo aprasas
Darbo tarybos veiklos reglamentas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Danguolė Razantienė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pirmininkas);
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja (pirmininko pavaduotoja);
Inga Jurkšaitienė – logopedinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Arnesta Kuizinienė – socialinė pedagogė;
Rasa Milašauskienė – specialioji pedagogė;
Judita Šetikienė – logopedinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Zita Šernienė – logopedė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Raimonda Jaruškevičienė – direktorė (pirmininkė);
Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja;
Judita Šetikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Vida Nemanienė- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus mentorė;
Zita Šernienė – logopedė;
Lina Vaičionienė – meninio ugdymo mokytoja.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Lidija Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė) ;
Danguolė Razantienė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui (koordinatorius);
Inga Mockienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
Rita Kniukštienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
.