EIL.
NR.
PEDAGOGAI
PAREIGOS
KVALIFIKACIJA
IŠSILAVINIMAS
1.
Raimonda Jaruškevičienė
direktorė II vadybinė kategorija aukštasis
2.
Janina Dumkina pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija aukštasis
3.
Lidija Balsienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas metodininkas aukštasis
4.
Aušra Budrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK
5.
Gintara Jablonskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas aukštasis
6.
Rima Jankauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas aukštasis
7.
Inga Jurkšaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas metodininkas aukštasis
8.
Laura Kazlauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas aukštasis neuniversitetinis
9.
Rita Kniukštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
10.
Svajonė Maciukevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas metodininkas aukštasis
11.
Rita Milašiūtė judesio korekcijos mokytoja judesio korekcijos mokytojas metodininkas aukštasis
12. Rasa Milašauskienė specialioji pedagogė ŠU V kursas
13. Lina Mikužienė socialinė pedagogė socialinis pedagogas aukštasis
14. Inga Mockienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis
15.
Jolita Nedzinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas aukštasis
16.
Rita Orienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis auklėtojas aukštasis
17.
Birutė Palekienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
18.
Evelina Petrauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK
19.
Vitalija Stankaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
20.
Zita Šernienė logopedė logopedas metodininkas aukštasis
21.
Judita Šetikienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
22.
Lina Vaičionienė meninio ugdymo mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas aukštasis
23.
Simona Vasiliauskė ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojas aukštasis
24.
Simona Vaitkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK

 

EIL.
NR.
ADMINISTRACIJA
PAREIGOS
1.
Dumkina         Janina
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Jaruškevičienė Raimonda
direktorė
3.
Šveikauskienė  Rūta sąskaitininkė-raštvedė
4.
Vaivadienė       Daiva
ūkvedė
5.
Vinčienė          Irena
vyriausioji buhalterė

Eil.
Nr.
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
1.
Bagdonienė        Violeta
2.
Bendžiuvienė     Danutė
3.
Budrikienė         Irina
4.
Damanskienė    Jūratė
5.
Ežerskė              Gintarė
6.
Jankus               Vytautas
7.
Janulevičienė   Stefanija
8.
Kantautienė      Regina Genė
9.
Lencienė            Angelė
10.
Liaudanskienė  Svetlana
11.
Pangonienė       Daiva
12.
Ratkevičienė     Virginija
13.
Rimkienė           Vitalija
14.
Rupainienė        Nijolė
15.
Stanišauskienė  Vaida
16.
Urbonienė         Valentina
17.
Vaitkienė            Rima
18.
Venckienė          Regina
19.
Zumienė             Nijolė