Direktorė
Raimonda Jaruškevičienė

pedagoginis darbo stažas – 41 metai
vadybinis darbo stažas      – 28 metai
vadybinis darbo stažas lopšelyje-darželyje „Žibutė“  14 metų
Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danguolė Razantienė

pedagoginis darbo stažas – 15 metų
vadybinis darbo stažas      –
vadybinis darbo stažas lopšelyje-darželyje „Žibutė“ –
Gyvenimo aprašymas

 

Ūkvedė                 
Daiva Vaivadienė

bendras darbo stažas – 13 metų
darbo stažas lopšelyje-darželyje „Žibutė“ – 7 metai
Gyvenimo aprašymas