Direktorė
Raimonda Jaruškevičienė

pedagoginis darbo stažas – 40 metų
vadybinis darbo stažas      – 25 metai
vadybinis darbo stažas lopšelyje-darželyje „Žibutė“  12 metų
Gyvenimo aprašymas

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Dumkina

pedagoginis darbo stažas – 41 metai
vadybinis darbo stažas      – 10 metų
vadybinis darbo stažas lopšelyje-darželyje „Žibutė“  10 metų
Gyvenimo aprašymas