Menu Close

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Rasa Milašauskienė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems vaikams, lavina jų sutrikusias funkcijas, konsultuoja lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėvus iškilusiais klausimais dėl pagalbos vaiko ugdymuisi,  teikia rekomendacijas tėvams, kurie susiduria su sunkumais.

Nuotolinio darbo laikas:
I-IV  9:00-12:00 val.
V       9:00 – 10:30 val.

Su specialiaja pedagoge susisiekti:
messenger – Rasa Vanagaite Milasauskiene
el.paštu –
tel. 8 630 15015