Menu Close

Programos

Įgyvendinamos programos:

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa Vaikystės pieva“ 2021 m.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ 2019-2023 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos karuselė“

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.
Tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamos programos: