Menu Close

Priešmokyklinukai šventė atsisveikinimą su darželiu

Paskutinėmis gegužės mėn. dienomis lopšelis-darželis šurmuliavo. V, VI, X ir XI grupių tėvai puošė grupes, laiptines, darželio-lopšelio holą.
27-31 d.  priešmokyklinukai atsisveikino su darželiu ir šventė svarbiausią savo šventę – išleistuves. Tėvai ir svečiai susižavėję stebėjo, kaip gražiai skambėjo vaikų dainelės, kaip išraiškingai  deklamuoti eilėraščiai,  kokie nuostabūs šokių sūkuriai.


Šventė suteikė visiems įvairių emocijų – daug džiaugsmo, kad vaikai užaugo, subrendo, bet kartu ir liūdesio, kad jie išeina.
Direktorė,  padedant direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kiekvienam priešmokyklinukui įteikė po diplomą, patvirtinantį, kad mokinys baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje. Mokytojos, išlydėdamos vaikus, linkėjo saugios vasaros ir įspūdingų atostogų,  sėkmingo starto I klasėje.
Dėkojome tėvams už bendrystę ir bendradarbiavimą. Gražiausi padėkos žodžiai mokytojams skambėjo ir iš tėvų lūpų.

Šventės grožį, puikią nuotaiką lėmė  mokytojų, mokinių ir tėvų bendrystė.
Šventėms padėjo pasirengti priešmokyklinio ugdymo mokytojos – Lidija Balsienė ir Inga Mockienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos – Inga Jurkšaitienė, Rima Budvytienė, Svajonė Maciukevičienė, meninio ugdymo mokytoja Lina Vaičionienė. Joms talkino auklėtojo padėjėjos Regina Kantautienė, Vaida Stanišauskienė, Violeta Bagdonienė, Rima Vaitkienė ir mokinių tėvai.

 

 

Skip to content