Senatvė – ypatingas gyvenimo laikotarpis. Nepaisydami amžiaus ir spinduliuodami žmogišką šilumą, pozityvumą, seneliai visada laukia vaikų, anūkų.

Mūsų Lopšelio-darželio 9, 10 ir 11 grupių vaikai su auklėtojomis Lidija B., Vitalija S. ir Sandra R.,  meninio ugdymo mokytoja Lina V. ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Janina D., aplankė Senelių globos namų gyventojus. Jie pasveikino visus senelius su pavasariu, atgijusia gamta, nudžiugino spektakliu „Ropė“, nuotaikingomis dainelėmis, rateliais ir padovanojo po rankų darbelį – gėlę.

Senelių globos namų socialinė darbuotoja Lina M. senelių vardu padėkojo už nuotaikingą šventę ir įteikė vaikams dovanėlę.

Mylimi, mieli  seneliai, linkime Jums sveikatos, ramybės, džiaugsmo. Būkite patys laimingiausi visų globoje ir meilėje.