Menu Close

Parama

Gerbiama Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomene, kviečiame Jus prisidėti prie lopšelio-darželio veiklos ir vaikų ugdymo/si sąlygų gerinimo,  paremti mūsų lopšelį-darželį. Prašytume skirti labdarą ir paramą, kuri padės kurti saugią, sveiką ir estetišką aplinką vaikams.
Tai Jūs galite padaryti tiesiogiai pervesdami lėšas į įstaigos paramos sąskaitą ar skirdami  Gyventojų pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma) elektroniniu būdu — per  Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI)  Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:
Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:
Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

Primename, jog nuo 2022 metų sausio 1 dienos Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms bus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Popieriniai Prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebebus priimami.

Pildant formą – Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190687584
Paramos gavėjo pavadinimas: Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Labdaros ir paramos, gyventojų pajamų mokesčio( GPM) tvarkos aprašas

1,2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2020 m.
2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2019 m.
2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2018 m.