Menu Close

Parama

Gerbiama Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomene, kviečiame Jus prisidėti prie lopšelio-darželio vaikų ugdymo/si sąlygų gerinimo,  paremti mūsų lopšelį-darželį. Prašytume skirti labdarą ir paramą, kuri padės kurti saugią, sveiką ir estetišką aplinką vaikams.
Tai Jūs galite padaryti tiesiogiai pervesdami lėšas į įstaigos paramos sąskaitą ar skirdami  Gyventojų pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma) elektroniniu būdu — per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:
Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų elektroninį  būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.
Pildant formą – Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190687584
Paramos gavėjo pavadinimas: Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“

Norintys skirti paramą mūsų įstaigai, šiais metais tai gali padaryti ir kreipdamiesi į  grupės mokytoją ar į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas ir paaiškinta kaip jį užpildyti.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Labdaros ir paramos, gyventojų pajamų mokesčio( GPM) tvarkos aprašas

1,2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2020 m.
2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2019 m.
2 procentų GPM paramos lėšų panaudojimas 2018 m.