Gerbiami tėvai/globėjai,

artėja Jūsų vaiko naujo gyvenimo etapas, kuris pakeičia vaiko gyvenimo sąlygas. Atsiranda ir nerimas: kaip seksis Jūsų mažyliui…
Vaikas, pradėjęs lankyti ikimokyklinę įstaigą, pradeda adaptuotis. Adaptacija yra vaiko prisitaikymas, pripratimas prie naujų gyvenimo sąlygų. Jos metu pasikeičia ir vaiko elgsena. Būdami kolektyve, vaikai greičiau įpranta bendrauti su bendraamžiais, greičiau tampa savarankiški, įgyja svarbias kompetencijas.
Didelę įtaką turi ir tėvų pozityvumas, teigiamas kalbėjimas apie darželį.
Šeimos ir pedagogų uždavinys – palengvinti vaikų prisitaikymą prie naujų gyvenimo aplinkybių.

Siekdami palengvinti Jūsų šeimų adaptacijos laikotarpį,  dalinamės mintimis, patirtimi bei praktinėmis rekomendacijomis.

Plačiau

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. V-1795 (skaityti čia)

Darželiuose galioja saugumo reikalavimai, nustatyti birželio vidury (skaityti čia)

NEMOKAMAS MAITINIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

  • visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
  • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai jau nuo liepos 1 d. gali kreiptis  į savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių dėl nemokamo maitinimo.

Gerbiami tėvai/globėjai,

dėkojame Jums už supratingą bendradarbiavimą karantino metu. Informuojame, kad ekstremalios situacijos metu švietimo įstaigoms lieka galioti šios rekomendacijos, reikalavimai:
draudžiama eiti į įstaigos vidų,
pasiėmus vaiką iš grupės – nesibūriuoti, iš karto išeiti iš teritorijos. Būriuojantis išimtinais atvejais laikytis saugaus atstumo (skaityti čia)

Likime sveiki.