Dėkojame Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenei už dalyvavimą Šilutės miesto gimtadienio šventinėje eisenoje. Ačiū už aktyvumą, buriant bendradarbiaujančią ikimokyklinę įstaigą.

Plačiau

Šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys yra neformaliojo vaikų švietimo renginys, šiais metais pakeitęs pavadinimą iš „Mažųjų žaidynės“ į „Nykštuko žaidynės 2019“ ir organizuojamas dešimtą kartą.
Sporto renginio organizatoriai – Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“.
Renginio partneriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, IĮ „Silveris“, Jurbarko saugaus eismo centras, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras.

Plačiau

Logopedė Zita Šernienė jau aštuntus metus dalyvauja tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“. 2019 metų balandžio 11 dieną Klaipėdoje vyko projekto tarptautinė konferencija. Zita Šernienė buvo organizacinės grupės narė. Konferencijoje dalyvavo 4 mūsų darželio pedagogės: logopedė Zita Šernienė, specialioji pedagogė Rasa Milašauskienė, judesio korekcijos mokytoja Rita Milašiūtė ir logopedinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Judita Šetikienė. Zita Šernienė pristatė stendinį pranešimą „Smulkiosios motorikos veikla – kelias į gražią kalbą“, o Rita Milašiūtė skaitė pranešimą „Ryšys tarp bendrosios motorikos lavinimo ir kalbos vystymosi“.

Dėkojame Zitai ir Ritai už gerosios darbo patirties sklaidą.

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ organizuoja sveikatinimo akciją – masinį bėgimą „Aš bėgu – 2019“ skirtą Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Kviečiame prisijungti šeimas ir 2019 m. balandžio 9 d.  17.00 val. ir dalyvauti  įstaigos teritorijoje vyksiančioje sveikatinimo akcijoje – masinis bėgimas „Aš bėgu – 2019“.  Plačiau

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, prašau lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su mano 2018 metų veiklos ataskaita, teikti siūlymus ir ją vertinti.

Su pagarba
Direktorė Raimonda Jaruškevičienė

Plačiau