Menu Close

NUOTOLINIS MOKYMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,   Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ ugdymo procesą karantino metu vykdys nuotoliniu būdu:

1. mokytojai dirbs (per sukurtas grupių Facebook, Messenger ir kitas pasirinktas programėles, elektroniniu paštu, telefonu)  kasdien nuo 8.00-16.12 val.  Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.;
2. ugdomosios veiklos organizuojamos pagal lopšelio-darželio „Žibutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašą, planuose įrašant konkrečias nuotolinio ugdymo nuorodas, priemones. Savaitės planą ir numatytas veiklas  mokytojai pateiks pirmadieniais (per grupių Facebook ir Messenger programėles);
3. skaitmeninės užduotys, video medžiaga, įvairios nuorodos savaitės tikslams įgyvendinti bus siunčiamos tėvams kiekvieną dieną nuo  10.00 val.;
4. rekomenduojama laiko trukmė užduotims atlikti: ankstyvojo amžiaus vaikams iki 10 min., ikimokyklinio amžiaus vaikams 20-30 min., priešmokyklinio  amžiaus vaikams 30-45 min.;
6. grįžtamasis ryšys: tėvai siųs vaikų atliktų darbų nuotraukas, video, dalinsis savo ir vaikų mintimis, kaip sekasi ugdymas nuotoliniu būdu;
7.  tėvai pagal poreikį gali konsultuosis su grupės mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais kasdien neribotu laiku;
8. pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimas karantino metu paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje www.silutezibute.lt
9. nemokamas maitinimas organizuojamas atiduodant vaiko šeimai maisto paketą į namus už 10 dienų;
10. mokytojai fiksuos, vertins, skatins vaikų pasiekimus ir pažangą pateiks tėvams individualiai informaciniuose  šaltiniuose;
11. paskutinę savaitės dieną mokytojai aptars su tėvais savaitės darbus, pasidalins įžvalgomis ir numatys tolimesnes gaires.

Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

Gerbiami tėvai, Jūs dabar ypač svarbūs mokymosi procese. Padėkime vieni kitiems, bendradarbiaukime.