Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,   Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ ugdymo procesą karantino metu vykdys nuotoliniu būdu:

1. mokytojai dirbs (per sukurtas grupių Facebook, Messenger ir kitas pasirinktas programėles, elektroniniu paštu, telefonu)  kasdien nuo 8.00-16.12 val.  Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.;
2. ugdomosios veiklos organizuojamos pagal lopšelio-darželio „Žibutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašą, planuose įrašant konkrečias nuotolinio ugdymo nuorodas, priemones. Savaitės planą ir numatytas veiklas  mokytojai pateiks pirmadieniais (per grupių Facebook ir Messenger programėles);
3. skaitmeninės užduotys, video medžiaga, įvairios nuorodos savaitės tikslams įgyvendinti bus siunčiamos tėvams kiekvieną dieną nuo  10.00 val.;
4. rekomenduojama laiko trukmė užduotims atlikti: ankstyvojo amžiaus vaikams iki 10 min., ikimokyklinio amžiaus vaikams 20-30 min., priešmokyklinio  amžiaus vaikams 30-45 min.;
6. grįžtamasis ryšys: tėvai siųs vaikų atliktų darbų nuotraukas, video, dalinsis savo ir vaikų mintimis, kaip sekasi ugdymas nuotoliniu būdu;
7.  tėvai pagal poreikį gali konsultuosis su grupės mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais kasdien neribotu laiku;
8. pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimas karantino metu paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje www.silutezibute.lt
9. nemokamas maitinimas organizuojamas atiduodant vaiko šeimai maisto paketą į namus už 10 dienų;
10. mokytojai fiksuos, vertins, skatins vaikų pasiekimus ir pažangą pateiks tėvams individualiai informaciniuose  šaltiniuose;
11. paskutinę savaitės dieną mokytojai aptars su tėvais savaitės darbus, pasidalins įžvalgomis ir numatys tolimesnes gaires.

Gerbiami tėvai, Jūs dabar ypač svarbūs mokymosi procese. Padėkime vieni kitiems, bendradarbiaukime.