Menu Close

Nemokamas maitinimas visiems priešmokyklinukams

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) teikia užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams. Prašymo-paraiškos SP-11A-forma
Prašymą-paraišką teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt