Menu Close

Metodinė diena „Sveikatos karuselė“

Metodinės dienos metu mūsų lopšelio-darželio pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi su rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais.

Lopšelis-darželis „Žibutė“ yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, LTOK „Olimpinė karta“ projekto dalyviai ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ nariai.

Gegužės 10 d., vadovaudamiesi Šilutės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 2018 m. veiklos planu, organizavome metodinę dieną „Sveikatos karuselė“.
Metodinės dienos metu mūsų lopšelio – darželio pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi su rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais.
Susidomėję lauko darželių idėja, 2018 m. kovo mėn. pradėjome bandyti vesti ugdomąsias veiklas lauke.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lidija Balsienė – pirmoji darželyje ėmėsi šio netradicinio ugdymo metodo. Rajono pedagogės turėjo progą pamatyti šio darbo sėkmę.
Apie pirmąjį vaikų septynmetį, jo svarbą vaiko vystymuisi, pranešimą skaitė judesio korekcijos mokytoja metodininkė Rita Milašiūtė. Smulkiosios motorikos metodų taikymą kasdienėje veikloje, su jų galimybėmis supažindino vyresnioji logopedė Rūta Paplauskaitė. Visų 11 grupių pedagogės pristatė projektinę veiklą (stendiniai pranešimai). Kiekviename projekte atsispindėjo bendravimo būdai su tėvais, jų prisidėjimas prie projektinės veiklos, sportinių pramogų, kitos veiklos grupėse.
Metodinėje dienoje dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Specialistė, apibendrindama metodinės dienos veiklą, kalbėjo: įstaigoje taikomi inovatyvūs vaikų sveikatos stiprinimo metodai, netradicinis ugdymas. Skatintinas dalykinis pedagogų bendradarbiavimas ir kolegialiosios patirties sklaida, plėtojantis pedagogų metodinės veiklos kūrybiškumą ir saviraišką.
Lopšelis-darželis, derindamas ugdymą lauke ir tradicinį ugdymą viduje, padeda vaikams sukurti visapusišką suvokimą apie juos supantį pasaulį ir gebėjimus jame jaustis saugiai.
Savo veikloje ir toliau sieksime kokybiškos ir įdomios veiklos tęstinumo dirbdamos su mažaisiais.