Antrus metus Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ jungiasi prie masinio bėgimo „Aš bėgu – 2018“. Šį kartą rinkomės įstaigos teritorijoje. Pradžioje atlikę visuotinę mankštą, prisistatėme vieni kitiems.  Grupės prisistatė sveikuoliškais šūkiais ir palinkėjimais. Visi bėgimo dalyviai turėjo įsisęgę „Žibutės“  žiedelį, su užrašu „Aš bėgu-2018“.
Po prisistatymų Lopšelio-darželio direktorė visiems palinkėjo gero starto ir gero oro, nes prieš valandą lijo lietus.  Bendruomenės noras bėgti nugalėjo, ir atėjus laikui – nušvito saulė.
Bėgimas vyko 2018-04-09 17.00 val. Bėgimo trasa buvo pažymėta spalvotomis vėliavėlėmis. Pirmiausia bėgo patys mažiausieji su tėvais, seneliais. Kurie negalėjo bėgti – ėjo, taip įveikdami visą bėgimo atstumą. Vyresniems vaikams bėgti buvo lengviau. Kai kurie vaikai pralenkė savo tėvus, brolius, seseris ir auklėtojas. Tai vaikams kėlė nuotaiką ir pasididžiavimą savimi.
Dalyvių prizas – didelė, sultinga kriaušė. Renginys buvo puikus, visų nuotaika pakili.  Neskubėjome skirstytis, vaikščiojome, bendravome.

Dėkojame Lopšelio-darželio bendruomenei,  dalyvavausiai masiniame bėgime, skirtame  AKCIJAI ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ –  Pasaulinės sveikatos dienai paminėti.

Parengė
Janina Dumkina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui