Menu Close

Logopedas

Logopedas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali apsunkinti ugdymąsi.
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymo tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus.
Lopšelyje-darželyje veikia viena logopedinė grupė. Grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 3 m. iki 6 m., kuriems Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje nustatyti vidutiniai arba dideli ugdymosi poreikiai.
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ logopedo paslaugas vaikams, turintiems  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikia logopedė Zita Šernienė. El. p.  zita.serniene@silutezibute.lt

Konsultuoja tėvus ir teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas kaip daugiau ir paprasčiau kalbėtis, bendrauti su savo vaikais dirbant namuose.

Su logopede susisiekti:
Facebook 6, 10, 11 grupių uždarose paskyrose
messenger – Zita Šernienė,
el.paštu – zita.serniene@silutezibute.lt
tel. 8 614 59699

Rekomendacijos tėvams. Šios dienos – iššūkis mums visiems