Menu Close

Logopedas

Logopedė Zita Šernienė teikia pagalbą lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Konsultuoja tėvus ir teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas kaip daugiau ir paprasčiau kalbėtis, bendrauti su savo vaikais dirbant namuose.

Nuotolinio darbo laikas:
8:00 – 13:00 val.

Su logopede susisiekti:
Facebook 6, 10, 11 grupių uždarose paskyrose
messenger – Zita Šernienė,
el.paštu – zita.serniene@silutezibute.lt
tel. 8 614 59699

Rekomendacijos tėvams. Šios dienos – iššūkis mums visiems