Šiuo metu yra 2 laisvos vietos:

ikimokyklinėje grupėje     – 1
priešmokyklinėje grupėje – 1