ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŽIBUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas – socialinis pedagogas
Mokomoji kalba – lietuvių
Siūlomas darbo krūvis: 1,0 etatas
Darbo sutartis – terminuota
Darbuotojas reikalingas nuo 2019-01-02
Pareigos : socialinis pedagogas
Pareigybės rūšis : darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas; ikimokyklinio ugdymo turinio žinios; vadovavimas grupei; puikus lietuvių kalbos mokėjimas; socialinio pedagogo kvalifikacija; darbo patirtis; gebėti rengti įvairius projektus, gebėjimas dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, jų tėvais ir mokytojais; pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, geri IKT įgūdžiai, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, puikūs bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais, tėvais, pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais, užsienio (anglų) kalbos mokėjimas, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos, savianalizė.
Pretendentas privalo pateikti :
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra);
5. gyvenimo aprašymą (CV);
6. motyvacinį laišką;
7. buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Adresas :Cintjoniškių g. 3, Šilutė,  LT-99128Kandidatai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.Kontaktinė informacija : pretendentas gali pateikti dokumentus per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną (2018-10-30), asmeniškai adresu – Cintjoniškių g. 3, Šilutė, Šilutės Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu silutezibute@gmail.com  ,  rastine@silutezibute.lt
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

 

Atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pratęsta iki 2019-01-02.

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Kviečiame prisijungti kūrybingą, energingą ir gebantį dirbti komandoje ikimokyklinio ugdymo specialistą.
Darbo krūvis – 1 etatas, 36 val./sav., sutartis – neterminuota. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198

Kvalifikaciniai reikalavimai:
pretendentas turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą – būti baigęs vieną iš šių programų:
mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programą;
edukologijos studijų krypties programą ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.
Privalumai:
puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
darbą vertinti kaip pašaukimą;
turėti žinių apie Valdorfo pedagogiką;
turėti informacinių technologijų įgūdžių;
turėti meninių gebėjimų;
mokėti anglų kalbą;
turėti projektinės veiklos įgūdžių.

Mes jums siūlome:
įdomią ir atvirą naujovėms aplinką, galimybes tobulėti, įgyvendinti savo kūrybines idėjas;
nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą – vidinius ir išorinius mokymus;
jei parengsite tarptautinius projektus ir jie bus patvirtinti – stažuotes į užsienį.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Motyvacinį laišką.
6. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jeigu turite darbo patirties).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai el. paštu priimami nuo 2018 m. gegužės 28 d.
Informacija apie atranką  skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius.
Adresas Cintjoniškių g. 3, Šilutė. Tel. 8 441 62254 , el. p. rastine@silutezibute.lt