Menu Close

Laisvos darbo vietos

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia atranką psichologo pareigoms  užimti (0,5 etato, nuolatinis darbas)

Darbo aprašymas:

 • konsultavimas: bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • įvertinimas: vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • švietimas: tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (lopšelio-darželio bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija, postvencija;
 • tyrimai.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Privalumas: darbo su IKT patirtis.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV su nuoroda „Psichologas“ lauksime el. pašto adresu rastine@silutezibute.lt

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.