Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokyklos pavadinimas – Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, įstaigos kodas 190687584
Pareigybės pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis – 1 pareigybė (36 val. per savaitę).
Darbo sutartis – neterminuota.
Įdarbinimo pradžia – 2020 m. kovo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis įgytas iki 2009 metų, ar  specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
Baigta ikimokyklinio  ugdymo  mokytojų rengimo programa.
IKT kompetencija;
Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Privalumai: pedagoginio darbo patirtis, buvusio darbdavio rekomendacija, kūrybiškumas, atsakingumas, puikus lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti komandoje,  puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, jų tėvais ir mokytojais.
Įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, geri IKT įgūdžiai, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai iki 2020 m.  vasario 26  d. (imtinai) privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus,  nurodytu adresu, gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami kasdien nuo atrankos paskelbimo (9.00 iki 16.00 val.) adresu: Cintjoniškių g. 3, Šilutė. Informacija teikiama: direktorė Raimonda Jaruškevičienė tel. 8 441 62254, el.paštu  rastine@silutezibute.lt

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2020 m. vasario 28 d., 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Apie priimtą sprendimą pretendentai bus  informuoti.

 

Skelbiama atranka socialinio pedagogo pareigoms
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ administracija skelbia atranką Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“  darbuotojo – socialinio pedagogo pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.
Pareigybės rūšis : darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Siūlomas darbo krūvis – 1,00 etatas, 36 valandos per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbuotojas reikalingas nuo 2019-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija: įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją; įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

Privalumai: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio žinios, puikus lietuvių kalbos mokėjimas, darbo patirtis, gebėjimas rengti įvairius projektus, gebėjimas dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
Įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, geri IKT įgūdžiai, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
  7. Pretendentas gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Dokumentų teikimas: pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas” (https://pm.vataras.lt) nuo 2019-08-02;
Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019 rugpjūčio 22 d., 12 val.).