Atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pratęsta iki 2018-12-10.

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Kviečiame prisijungti kūrybingą, energingą ir gebantį dirbti komandoje ikimokyklinio ugdymo specialistą.
Darbo krūvis – 1 etatas, 36 val./sav., sutartis – neterminuota. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198

Kvalifikaciniai reikalavimai:
pretendentas turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą – būti baigęs vieną iš šių programų:
mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programą;
edukologijos studijų krypties programą ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

Privalumai:
puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
darbą vertinti kaip pašaukimą;
turėti žinių apie Valdorfo pedagogiką;
turėti informacinių technologijų įgūdžių;
turėti meninių gebėjimų;
mokėti anglų kalbą;
turėti projektinės veiklos įgūdžių.

Mes jums siūlome:
įdomią ir atvirą naujovėms aplinką, galimybes tobulėti, įgyvendinti savo kūrybines idėjas;
nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą – vidinius ir išorinius mokymus;
jei parengsite tarptautinius projektus ir jie bus patvirtinti – stažuotes į užsienį.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Motyvacinį laišką.
6. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jeigu turite darbo patirties).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai el. paštu priimami nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki rugpjūčio 10 d.
Informacija apie atranką  skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius.
Adresas Cintjoniškių g. 3, Šilutė. Tel. 8 441 62254 , el. p. silutezibute@gmail.com