Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje sustabdžius ugdymo procesą, mokinių nemokamas maitinimas Šilutės lopšelyje-darželyje ,,Žibutė” vykdomas išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir išdavimu rūpinasi  lopšelis-darželis.
Informacija teikiama  telefonais:
8 673 71137 – direktorius
8 611 26423 – sandėlininkas