Lopšelis-darželis „Žibutė“ šventė  43-sius veiklos metus.