Naujienos

1 2 3 10

Vadovaujantis valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais 2021 01-11 įsakymu Nr.V-48, prašau lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaita, per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo lopšelio-darželio interneto svetainėje teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo.
Siūlymus teikti elektroniniu paštu direktorius@silutezibute.lt  iki 2020 m. sausio 30 d.

Su pagarba
Direktorė Raimonda Jaruškevičienė

Plačiau

Trys Karaliai – sausio 6-ąją dieną Lietuvoje  tradiciškai laikome visų žiemos švenčių pabaiga.
Vaikai pro grupių langus pamatė lauke vaikštančius nepažįstamuosius. Nustebo… Tai buvo TRYS KARALIAI.

Plačiau

Kalėdos labai svarbi šventė. Vaikai laukia jų tikėdamiesi susitikti su Kalėdų Seneliu su jo dovanomis. Bet karantinas pakoregavo mūsų visų gyvenimą… dauguma vaikų lopšelio-darželio nelanko. Karantino metu net Kalėdų Senelis negali apkabinti vaikučių.
Bet jis sugalvojo, kaip nudžiuginti mažuosius ir vis tiek atvyko, tiesiai į darželio kiemą!  Jis per nuotolį aplankė visus, šiuo metu darželį lankančius vaikučius, pasikalbėjo su jais telefonu, pamojavo iš toli ir paliko dovanų po maišą kiekvienai grupei.

Plačiau

Informuojame, kad nuo 2020-12-16 įsigalioja naujas vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo.
Susipažinti čia:
Vyriausybės nutarimas

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-1575, Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ XI priešmokyklinėje grupėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas (mokymo procesas organizuojamas  nuotoliniu būdu).
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numastytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

1 2 3 10