Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki birželio 10 d.
Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyks priėmimas  į pirmąsias klases.
Priėmimas vyks mokykloje nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Atvykstant į mokyklą būtina laikytis visų saugos reikalavimų: dėvėti kaukes ir pirštines, į patalpą užeiti po vieną, esant reikalui palaukti mokyklos kieme.
Priėmimo metu pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildomas vietoje).
2. Gimimo liudijimo kopiją.
3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos.
Kitus prie prašymo būtinus dokumentus (foto nuotrauką 3×4, 1 vnt.) galima bus pateikti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Daugiau informacijos el. paštu info@zibai.silute.lm.ltarba tel. direktorė Elena Šarkienė 8 659 65687; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė 8 616 50447

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyks mokinių priėmimas į pirmas  klases 2020-2021 mokslo metams.
Prašymai ir dokumentai  priimami darbo dienomis 8.00 – 13.00 val. mokykloje, I aukšto fojė.
Priėmimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildomas vietoje).
2. Gimimo liudijimo kopiją.

Atvykstant į mokyklą būtina laikytis karantino saugos reikalavimų: dėvėti apsaugines kaukes, laikytis ne mažesnio nei 2 m. atstumo. Į mokyklos patalpas vienu metu gali įeiti 4 asmenys.

Dėl priėmimo į kitas (2-4, 6-10) klases kreiptis nuo birželio 15 d.
Mokyklos administracija