admin

Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai),

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, karantino laikotarpį pratęsia iki 2020 m. balandžio 13 d.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,   Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ ugdymo procesą šiuo laikotarpiu vykdys nuotoliniu būdu uždarose ,,Facebook” grupėse .
Mokytojai informaciją teiks telefonu, elektroniniu paštu ir kt.

Patarimai mokytojams ir tėvams

LRT siūlo vaikams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje sustabdžius ugdymo procesą, mokinių nemokamas maitinimas Šilutės lopšelyje-darželyje ,,Žibutė” vykdomas išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir išdavimu rūpinasi  lopšelis-darželis.
Informacija teikiama  telefonais:
8 673 71137 – direktorius
8 611 26423 – sandėlininkas

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d.  Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ stabdo vaikų ugdymo ir priežiūros veiklą.
Karantino metu siekiame mažinti vaikų fizinių kontaktų kiekį ir prašome užtikrinti savo vaikų priežiūrą.

Jei situacija pasikeistų, arba reikėtų pratęsti darželio uždarymo laikotarpį, informuosime darželio interneto svetainėje.

Informacija apie lopšelio-darželio darbo organizavimą ir ugdymą nuotoliniu būdu, karantino metu, teikiama:
elektroniniu paštu rastine@silutezibute.lt  ir  telefonais:
8 673 711 37 – direktorius
8 441 62254 – pavaduotojas ugdymui

Specialistų kontaktai individualioms konsultacijoms teikti:
logopedas – zita.serniene@silutezibute.lt
psichologas – rutagagiene@gmail.com
judesio korekcijos mokytojas -rita.milasiute@silutezibute.lt
specialusis pedagogas – rasa.milasauskiene@silutezibute.lt
socialinis pedagogas – socialinis.ped@silutezibute.lt

Sveikiname lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenę su  šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2020 Metais!
Mielų, jaukių, linksmų švenčių!

2019-11-29 Kretingos mokykloje-darželyje “Žibutė” “pražydo žibutės”.
Įvyko pirmasis Lietuvos ugdymo įstaigų “Žibutė“ susitikimas „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“.

Plačiau

Projektas – Pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mažinant jų socialinę atskirtį ir įtraukiant į sveikatinimo procesą.
Projektą vykdo Rima Lomsargienė – visuomenės sveikatos specialistė, Rasa Milašauskienė – specialioji pedagogė/logopedė,  Rita Milašiūtė – judesio korekcijos mokytoja/kineziterapeutė,  Zita Šernienė, logopedė/logoterapeutė.

Plačiau

Visą savaitę, 16-20 dienomis, kas rytą 8:00 val.,  lopšelio-darželio bendruomenė renkasi mankštai ir žygiavimui aplink darželį. Plačiau