admin

Gerbiami tėvai/globėjai,

dėkojame Jums už supratingą bendradarbiavimą karantino metu. Informuojame, kad ekstremalios situacijos metu švietimo įstaigoms lieka galioti šios rekomendacijos, reikalavimai:
draudžiama eiti į įstaigos vidų,
pasiėmus vaiką iš grupės – nesibūriuoti, iš karto išeiti iš teritorijos. Būriuojantis išimtinais atvejais laikytis saugaus atstumo (skaityti čia)

Likime sveiki.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki birželio 10 d.
Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyks priėmimas  į pirmąsias klases.
Priėmimas vyks mokykloje nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Atvykstant į mokyklą būtina laikytis visų saugos reikalavimų: dėvėti kaukes ir pirštines, į patalpą užeiti po vieną, esant reikalui palaukti mokyklos kieme.
Priėmimo metu pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildomas vietoje).
2. Gimimo liudijimo kopiją.
3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos.
Kitus prie prašymo būtinus dokumentus (foto nuotrauką 3×4, 1 vnt.) galima bus pateikti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Daugiau informacijos el. paštu info@zibai.silute.lm.ltarba tel. direktorė Elena Šarkienė 8 659 65687; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė 8 616 50447

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyks mokinių priėmimas į pirmas  klases 2020-2021 mokslo metams.
Prašymai ir dokumentai  priimami darbo dienomis 8.00 – 13.00 val. mokykloje, I aukšto fojė.
Priėmimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildomas vietoje).
2. Gimimo liudijimo kopiją.

Atvykstant į mokyklą būtina laikytis karantino saugos reikalavimų: dėvėti apsaugines kaukes, laikytis ne mažesnio nei 2 m. atstumo. Į mokyklos patalpas vienu metu gali įeiti 4 asmenys.

Dėl priėmimo į kitas (2-4, 6-10) klases kreiptis nuo birželio 15 d.
Mokyklos administracija

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS INFORMACIJA DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose, informuojame, kad Šilutės rajone organizuojama ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra:
1. Kai Švietimo ir kultūros skyriui pateiktas motyvuotas tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.
2. Įpareigojame abu tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus:
2.1. kreiptis dėl vaiko (-ų) priežiūros, tik įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.
2.2. užtikrinti vaiko (-ų) priežiūrą namuose:
2.2.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
2.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
3. Savivaldybių administracijos Švietimo ir kultūros skyrius sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo priima tik įvertinusi visas aplinkybes, kai nėra galimybės vaiku (-ais) pasirūpinti namuose.
4. Atsižvelgiant į būtinumą ir tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų pateiktus dokumentus numato Švietimo įstaigas,  kurios  teiks priežiūros paslaugas
5. Švietimo įstaiga, organizuojanti vaikų priežiūros paslaugą:
5.1. gavusi Švietimo ir kultūros skyriaus nukreipimą, užtikrina kad paslauga teikiama ne didesnėms kaip 10 vaikų grupėms,  laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbta tik vienoje grupėje, vaikai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, nuolatos lanko tą pačią grupę, grupės veikla organizuojama taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.
5.2. Prie įėjimo į įstaigas pateikia informaciją:
5.2.1 kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
5.2.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
5.3. Švietimo įstaigos užtikrina:
5.3.1. kad šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);
5.3.2.kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebūtų priimami dalyvauti grupės veikloje.;
5.3.3. kad darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
5.3.4, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;
5.3.5. kad būtų matuojama  darbuotojų kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą;
5.3.6. kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei.
5.3.7. kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).
5.3.8. kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.
5.3.9. kad priežiūros paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
6. Vaikai maitinami iš namų atsineštu maistu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šilutės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas Dėl vaikų priežiūros (susipažinti čia)

Dėl mokesčio

karantino metu  vaikai ugdomi nuotoliniu būdu, todėl mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje nebus skaičiuojamas nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos.

Pakeistas „Mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildant jį 7.3 punktu: „7.3. Vaikas nelanko Švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino, stichinės nelaimės.“

Tėvų linija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai.
Šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.

Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

Daugiau informacijos: https://www.tevulinija.lt/