Menu Close

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d.  sprendimu Nr. T1-1174, didinami mokesčiai už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje:

7. Nustatomas mokestis už vaiko maitinimą :
7.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 arba 12 valandų:
7.1.1. lopšelio grupėse – 2,85 Eur;
7.1.2. darželio grupėse – 3,10 Eur;
7.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,70 Eur;
7.1.4. darbuotojų maitinimosi mokestis – 1,96 Eur.
8. Nustatomas dienos mokestis už ugdymo aplinkos išlaikymą:
8.1. ugdymo aplinkos išlaikymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,50 Eur.

Skip to content