Menu Close

2021 metų Laisvės gynėjų diena

1991 m. sausį tūkstančiai žmonių atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę.
G
arbė visos Lietuvos žmonėms už jų kovą už mūsų Laisvę!

Šį rytą sužibo visi lopšelio-darželio langai – uždegėme vienybės ir vilties žvakutes už 1991 metais žuvusius Laisvės gynėjus.

Šiais išskirtinės pandemijos metais dar kartą susitelkime, saugokime save ir kitus, apsaugokime tuos, kurie anuomet apgynė mus.