EIL.
NR.
PEDAGOGAI
PAREIGOS
KVALIFIKACIJA
IŠSILAVINIMAS
1
Raimonda Jaruškevičienė
direktorė II vadybinė kategorija aukštasis
2
Janina Dumkina pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija aukštasis
3
Lidija Balsienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojas metodininkas aukštasis
4
Svajonė Maciukevičienė auklėtoja auklėtojas metodininkas aukštasis
5
Inga Jurkšaitienė auklėtoja auklėtojas metodininkas aukštasis
6
Rima Jankauskienė auklėtoja aukštasis
7
Judita Šetikienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
8
Vitalija Stankaitienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
9
Rita Kniukštienė auklėtoja aukštasis
10
Birutė Palekienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
11
Regina Mockienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
12
Zita Gedeikienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštesnysis
 13
Aurelija Zdorenkienė auklėtoja aukštasis
14
Zofija Žemgulienė auklėtoja vyresnysis auklėtojas aukštasis
15
Gintara Jablonskienė auklėtoja auklėtojas aukštasis
16
Laura Kazlauskaitė auklėtoja auklėtojas aukštasis neuniversitetinis
17
Jolita Nedzinskienė auklėtoja auklėtojas aukštasis
18
Inga Mockienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojas aukštasis
19
Lina Vaičionienė muzikos mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas aukštasis
20
Zita Šernienė logopedė logopedas metodininkas aukštasis
21
Rūta Paplauskaitė logopedė logopedas aukštasis
22
Rita Milašiūtė judesio korekcijos mokytoja judesio korekcijos mokytojas metodininkas aukštasis
23
Viktorija Jakštaitė socialinė pedagogė socialinis pedagogas aukštasis
24
Aušra Budrevičienė auklėtoja aukštesnysis
25  Rita Orienė auklėtoja  vyresnysis auklėtojas aukštasis
26
Sandra Raukienė auklėtoja aukštasis neuniversitetinis

 

EIL.
NR.
ADMINISTRACIJA
PAREIGOS
1.
Dumkina         Janina
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Jaruškevičienė Raimonda
direktorė
3.
Šveikauskienė  Rūta sąskaitininkė-raštvedė
4.
Vaivadienė       Daiva
ūkvedė
5.
Vinčienė          Irena
vyriausioji buhalterė

Eil.
Nr.
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
1.
Bagdonienė       Violeta
2.
Bendžiuvienė     Danutė
3.
Budrikienė         Irina
4.
Damanskienė    Jūratė
5.
Dūdienė            Dana
6.
Janulevičienė     Stefanija
7.
Kantautienė       Regina Genė
8.
Lencienė            Angelė
9.
Liaudanskienė  Svetlana
10.
Ratkevičienė      Virginija
11.
Rimkienė           Vitalija
12.
Rupainienė         Nijolė
13.
Stanišauskienė   Vaida
14.
Urbonienė          Valentina
15.
Vaitkienė            Rima
16.
Venckienė          Regina
17.
Zumienė            Nijolė